We are for all

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning av Hotel Fratelli är en hög prioritet för att säkerställa att alla våra gäster känner sig välkomna och bekväma under sin vistelse hos oss. Vi strävar efter att vara tillgängliga för alla genom att kontinuerligt arbeta med tillgänglighetsanpassningar och förbättringar i våra faciliteter och tjänster. För att möta olika behov erbjuder vi bland annat rullstolsanpassade rum och faciliteter, hörselslingor i våra möteslokaler, samt alternativa texturer och färger för att underlätta för gäster med synnedsättningar. Vi välkomnar feedback och strävar efter att fortsätta förbättra vår tillgänglighet för att säkerställa att alla känner sig välkomna och bekväma under sin vistelse hos oss.

Anpassningar

Huvudentré

Huvudentrén är anpassad för rullstol med automatisk öppning och stängning av dörrarna.

Receptionsdisk

Receptionsdisken anpassad för rullstol

Lounge

Loungen är rullstolsanpassad så du kan enkelt röra dig i Fratelli Bar & Deli och även ut till vår uteservering.

Rummen

Våra Superiorrum är tillgänglighetsanpassade rum. Där är dörrarna bredare och trösklar borttagna. Det finns Toaletterna har en sitthöjd på ca 48 cm och är försedda med uppfällbara armstöd för att underlätta överflyttningen från rullstol till toalettstol. Toalettpappershållare finns på båda sidor om toalettstolen. I duscharna finns en ledstång i duschen, höjden på gripstången är 80 cm och duscharna har handhållet duschmunstycke samt justerbar höjd. Speglarna är förstorade.

WC

I våra superiorrum finns tillgänglighetsanpassade toaletter. Toaletterna har en sitthöjd på 48 cm och är försedda med uppfällbara armstöd för att underlätta överflyttningen från rullstol till toalettstol. Toalettpappershållare finns på båda sidor om toalettstolen.

Det finns även allmänna toaletter som är tillgänglighetsanpassade.

Servicehundar

Servicehundar undantas avgifter/förbud.

Restauranger


Restaurangerna är tillgänglighetsanpassade

Spa

I Allegria Retreat Club kan du enkelt ta dig fram med rullstol. Det finns en poollyft i poolområdet som underlättar så du kan njuta av det varma vattnet.

Hörselnedsättning

Hörselhjälpmedel finns tillgängliga.

Synnedsättning

Punktskrift samt alternativa texturer och färger för att underlätta för gäster med synnedsättningar

Ledstänger

Det finns ledstänger i alla trappor i höjden 90 cm.

Dörrhantag

Dörrhantagen är raka för enklare grepp.

Larm

Skulle olyckan vara framme finns förutom det ljudliga larmet, visuella larm i korridorerna samt visuellt brandlarm.

Hissar

Bredden på hissdörrarna är 100 cm och tröskelfria.